I-VAX Systemet

I-VAX är ett mjukvax för alla typer av golv. Med över 40 års dokumenterad funktion är det idag ett av nordens ledande vaxsystem. Systemet togs fram efter devisen att så få produkter som möjligt skulle krävas för renhållning: I-VAX för golven, Storfix för allt annat. Under åren har systemet breddats med specialframtagna moppar, impregnering samt en flytande mopptvätt.